Nedved_11 6 июн 2017
Малкин Е. - 2, Арвидссон В. - 1, Форсберг Ф. - 4.

:144: